Danh sách các trường tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Theo thống kê của phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập thì hiện này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 89 trường ngoài công lập, cụ thể như sau

STT

Khu vực

Tên đơn vị

Tên miền

1


TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông

https://thptlethanhtong.hcm.edu.vn

2

Quận 1

THCS và THPT Đăng Khoa

https://thptdangkhoa.hcm.edu.vn/

3

Quận 1

THPT Châu Á Thái Bình Dương

https://thptchauathaibinhduong.hcm.edu.vn

4

Quận 1

TH, THCS & THPT Quốc tế Á Châu

http://www.asianschool.edu.vn/

5

Quận 1

TH - THCS - THPT Úc Châu

https://thptucchau.hcm.edu.vn

6

Quận 3

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

http://nguyenbinhkhiem.edu.vn/

7

Quận 3

TiH - THCS - THPT Tây Úc

https://wass.edu.vn/vi/

8

Quận 5

TH - THCS - THPT Văn Lang

https://vanlangps.hcm.edu.vn

9

Quận 5

THCS - THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

http://qtnh.edu.vn/

10

Quận 5

THCS - THPT An Đông

https://thptandong.hcm.edu.vn

11

Quận 5

THPT Thăng Long

http://www.thpt-thanglong.edu.vn/

12

Quận 6

THPT Quốc Trí

http://www.quoctri.edu.vn/

13

Quận 6

THPT Phú Lâm

https://phulam.edu.vn/

14

Quận 6

THPT Phan Bội Châu

http://thpt-phanboichau.e-school.edu.vn/

15

Quận 6

THCS - THPT Đào Duy Anh

https://daoduyanh.edu.vn/

16

Quận 7

THCS & THPT Đức Trí

https://tuthucductri.hcm.edu.vn

17

Quận 7

THCS và THPT Đinh Thiện Lý

http://lsts.edu.vn

18

Quận 7

THCS - THPT Sao Việt

https://thptsaoviet.hcm.edu.vn

19

Quận 8

TiH,THCS - THPT Nam Mỹ

https://utschool.edu.vn/

20

TP Thủ Đức Khu vực 2 (Quận 9 cũ)

THCS - THPT Hoa Sen

https://thpthoasen.hcm.edu.vn

21

TP Thủ Đức Khu vực 2 (Quận 9 cũ)

TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm

https://thptngothoinhiem.hcm.edu.vn

22

Quận 10

THCS - THPT Duy Tân

https://thptduytan.hcm.edu.vn

23

Quận 10

TH - THCS - THPT Vạn Hạnh

http://www.thptvanhanh.edu.vn/

24

Quận 11

TH - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký

http://www.truongvinhky.edu.vn/

25

Quận 11

THPT Việt Mỹ Anh

https://thptvietmyanh.hcm.edu.vn

26

Quận 11

THPT Trần Nhân Tông

https://thpttrannhantong.hcm.edu.vn

27

Quận 11

THPT Trần Quốc Tuấn

https://thpttranquoctuan.hcm.edu.vn

28

Quận 12

THCS - THPT Bắc Sơn

http://www.bacson.edu.vn/

29

Quận 12

THCS - THPT Lạc Hồng

https://thptlachong.hcm.edu.vn

30

Quận 12

THCS - THPT Hoa Lư

http://thpthoalu.edu.vn/

31

Quận 12

TiH THCS THPT Mỹ Việt

http://thptmyviet.edu.vn/

32

Quận 12

THCS - THPT Hàn Việt

http://thptbachdang.edu.vn/

33

Quận 12

THPT Đào Duy Từ

http://thptdaoduytu.hcm.edu.vn/

34

Quận 12

THPT Việt Âu

https://thptvietau.hcm.edu.vn

35

Quận 12

THPT Đông Du (Ngưng hoạt động)

http://www.des.edu.vn/

36

Quận 12

THCS – THPT Ngọc Viễn Đông

http://ngocviendong.edu.vn/

37

Quận Bình Thạnh

TH-THCS-THPT Mùa Xuân

http://www.wellspringsaigon.edu.vn/

38

Quận Bình Thạnh

TH-THCS-THPT Vinschool

https://vinschool.edu.vn/

39

Quận Bình Thạnh

THPT Sài Gòn

https://truongthptsaigon.edu.vn/

40

Quận Bình Thạnh

TH - THCS - THPT Lam Sơn

https://truongthptlamsonhcm.edu.vn/

41

Quận Bình Thạnh

THPT Hưng Đạo

http://hungdao.edu.vn/

42

Quận Bình Thạnh

THPT Đông Đô

https://thptdongdo.hcm.edu.vn

43

Quận Gò Vấp

THPT Lý Thái Tổ

http://thptlythaitopvc.edu.vn/trangchu.html

44

Quận Gò Vấp

THPT Phùng Hưng

https://thptphunghung.hcm

45

Quận Gò Vấp

THPT Đông Dương

http://truongdongduong.com/

46

Quận Gò Vấp

THPT Việt Nhật

https://thpttantrao.hcm.edu.vn

47

Quận Gò Vấp

THPT Phạm Ngũ Lão

https://thptphamngulao.hcm.edu.vn

48

Quận Gò Vấp

THCS - THPT Âu Lạc (Ngưng hoạt động)

https://thptaulac.hcm.edu.vn

49

Quận Gò Vấp

THPT Hermann Gmeiner

https://thpthermanngmeiner.hcm.edu.vn

50

Quận Gò Vấp

TH - THCS - THPT Đại Việt (Ngưng hoạt động

http://www.daivietschool.edu.vn/

51

Quận Gò Vấp

TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương

http://ntp.edu.vn/

52

Quận Phú Nhuận

THCS - THPT Việt Mỹ

http://vass.edu.vn/

53

Quận Phú Nhuận

THCS-THPT Hồng Hà

https://thpthongha.hcm.edu.vn

54

Quận Phú Nhuận

THCS - THPT Việt Anh

http://truongvietanh.com/

55

Quận Phú Nhuận

TH - THCS - THPT Quốc Tế

https://thptquocte.hcm.edu.vn

56

Quận Tân Bình

THCS và THPT Việt Thanh

http://vietthanh.edu.vn/

57

Quận Tân Bình

THPT Thái Bình

https://thptthaibinh.hcm.edu.vn

58

Quận Tân Bình

THCS - THPT Nguyễn Khuyến

https://thptthcs-nguyenkhuyen.hcm.edu.vn

59

Quận Tân Bình

THCS - THPT Hoàng Diệu

https://www.truonghoangdieutphcm.edu.vn/

60

Quận Tân Bình

THCS - THPT Bác Ái

https://thptbacaihcm.edu.vn/

61

Quận Tân Bình

TH - THCS - THPT Thanh Bình

http://www.thanhbinh.edu.vn/

62

Quận Tân Bình

TH -THCS -THPT Thái Bình Dương

http://phs.edu.vn/

63

Quận Tân Bình

THPT Hai Bà Trưng

https://www.haibatrunghcm.edu.vn/gioi-thieu.html

64

Quận Tân Bình

THCS - THPT Văn Hóa Việt

https://thcs-thptvanhoaviet.hcm.edu.vn/

65

TP Thủ Đức Khu vực 3 (Quận Thủ Đức cũ)

THPT Bách Việt

http://truongbachviet.com/

66

Huyện Bình Chánh

THCS, THPT Bắc Mỹ

http://sna.edu.vn/

67

Huyện Bình Chánh

TH,THCS vàTHPT Albert Einstein

https://thptalberteinstein.hcm.edu.vn

68

Quận Tân Phú

THCS - THPT Khai Minh

http://www.khaiminhhighschool.com/

69

Quận Tân Phú

THCS - THPT Tân Phú

https://thpttanphu.hcm.edu.vn/

70

Quận Tân Phú

THCS - THPT Nhân Văn

https://thptnhanvan.hcm.edu.vn

71

Quận Tân Phú

THPT Trí Đức

https://truongtriduc.edu.vn

72

Quận Tân Phú

THCS,THPT Hồng Đức

http://hongduc.vn/

73

Quận Tân Phú

TiH - THCS - THPT Hòa Bình

https://thpthoabinh.hcm.edu.vn

74

Quận Tân Phú

THPT Vĩnh Viễn

http://vinhvien.edu.vn/

75

Quận Tân Phú

THPT Minh Đức

thptminhduc.edu.vn/

76

Quận Tân Phú

THPT Thành Nhân

https://thptthanhnhan.hcm.edu.vn

77

Quận Tân Phú

THPT Trần Cao Vân

http://thpttrancaovan.edu.vn/

78

Quận Tân Phú

THPT Trần Quốc Toản

https://thpttranquoctoan.hcm.edu.vn

79

Quận Tân Phú

TH, THCS và THPT Tre Việt

https://thpttreviet.hcm.edu.vn

80

Quận Tân Phú

THCS,THPT Nam Việt

https://thptnamviet.hcm.edu.vn

81

Quận Tân Phú

THPT An Dương Vương

https://thptanduongvuong.hcm.edu.vn/

82

Quận Tân Phú

THPT Huỳnh Thúc Kháng

http://truonghuynhthuckhang.edu.vn/

83

Quận Tân Phú

THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng

https://dinhtienhoang.hcm.edu.vn

84

Quận Tân Phú

TH-THCS-THPT Nam Úc

https://ags.edu.vn

85

Quận Bình Tân

THPT Hàm Nghi

https://thpthamnghi.hcm.edu.vn

86

Quận Bình Tân

THPT Ngôi Sao

http://www.ngoisao.edu.vn/

87

Quận Bình Tân

THCS - THPT Phan Châu Trinh

https://thptphanchautrinh.hcm.edu.vn

88

Quận Bình Tân

TiH, THCS và THPT Chu Văn An

http://www.cva.edu.vn/

89

Quận Bình Tân

TH - THCS - THPT Ngôi Sao Nhỏ

http://ngoisaonho.edu.vn/

Mới hơn Cũ hơn