Chương trình Kỹ năng sống

 KỸ NĂNG SỐNG TRẢI NGHIỆM

 
Theo khảo sát của ĐẠI VIỆT, đa phần học sinh Việt Nam hiện nay chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng để tự tin vào chính bản thân mình, không biết xác định mục tiêu công việc, không biết hoạch định kế hoạch, không biết quản lý thời gian, không có kỹ năng giao tiếp, không có kỹ năng làm việc nhóm… Chính những điều này đã cản trở lòng tự hào bản thân của học sinh, cản trở các em trong việc phát huy toàn diện năng lực của mình.

Đại Việt là trường đầu tiên đưa chương trình KỸ NĂNG SỐNG vào giảng dạy chính khóa.

-          Giáo trình Kỹ năng sống – Do ĐẠI VIỆT kết hợp với TT Thanh Thiếu Niên Miền Nam (SYC) biên soạn.

.     Kỹ năng tự hoạch định kế hoạch cho bản thân.

.     Kỹ năng nhận thức và thấu hiểu bản thân.

.     Kỹ năng quản lý thời gian

.     Kỹ năng tư duy tích cực

.     Kỹ năng đặt câu hỏi

.     Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục.

.     Kỹ năng tự thay đổi bản thân.

.     Kỹ năng hoạt động nhóm.

.    Kỹ năng vận động não

.    Kỹ năng làm thủ lĩnh

Mới hơn Cũ hơn