Giới Thiệu

 MIÊU TẢ

Logo trường ĐẠI VIỆT bao gồm: quả địa cầu, nón tốt nghiệp, và tên trường.

  

Ý NGHĨA

Nón tốt nghiệp màu đỏ là hình ảnh của một thủ khoa, trên hình quả địa cầu màu xanh có ý nghĩa rằng với phương pháp của ĐẠI VIỆT, sự nhiệt thành, tận tâm, cống hiến hết mình của ĐẠI VIỆT, thì những học sinh của ĐẠI VIỆT dù có đi đến đâu, làm việc ở đâu trên thế giới này cũng là những tài năng thực sự.

Màu đỏ và màu xanh dương: Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu nóng đầy nhiệt huyết, bản lĩnh  của "con Rồng cháu Lạc". Màu xanh  của bầu trời tượng trưng cho trí tuệ, nghị lực và quyết tâm vươn tới tầm cao, vươn tới sự bao la, rộng lớn.

Sự kết hợp của logo nói lên sự quyết tâm của thầy trò trường ĐẠI VIỆT để